Poczuj różnicę performance marketingu

Performance marketing inaczej określany jako marketing efektywnościowy to działania reklamowe w Internecie mające na celu pobudzenie ciekawości użytkownika, do którego dociera materiał reklamowy, aby wykonał zamierzoną przez Reklamodawcę akcję. W performance marketingu reklamodawca nie płaci za ilość odsłon reklamy, lecz za konkretne czynności wykonane przez użytkowników, dzięki czemu może w prosty sposób określić budżet na reklamę.


Dzięki bezpośredniej współpracy z Wydawcami na zasadach marketingu efektywnościowego, możliwe jest ograniczenie ryzyka działań reklamowych. Nie musisz obawiać się, że koszta reklamy przewyższą Twoje możliwości finansowe. Monitorujesz skuteczność kampanii reklamowej w czasie rzeczywistym oraz płacisz wyłącznie w momencie, kiedy reklama przynosi ustalony przez Ciebie efekt np. zakup dowolnego produktu, rejestracja użytkownika etc.

Wspomniane wcześniej ryzyko działań reklamowych zostało ograniczone poprzez bliską współpracę pomiędzy reklamodawcami i wydawcami, która polega na optymalizowaniu kampanii reklamowych na wszystkich jej etapach oraz dbałości o interesy drugiej strony.

Warto także zwrócić uwagę na różnicę między marketingiem afiliacyjnym na podstawie którego działa większość sieci afiliacyjnych, a performance marketingiem. Pojęcia te niestety są bardzo często mylone. Marketing afiliacyjny polega na wzajemnej relacji Reklamodawcy z Wydawcami, którzy otrzymują wynagrodzenie za wykonanie ustalonych wcześniej akcji. Performance marketing to z kolei działania oraz techniki reklamowe zorientowane przede wszystkim na rezultaty i rozliczanie wyłącznie za efekty.

Płacisz tylko za efekt kampanii reklamowej

Prowizję na rzecz Partnerów płacisz wyłacznie w momencie kiedy dochodzi do wykonania określonej akcji zgodnie z ustalonym modelem rozliczeń. Dzieki temu możemy zagwarantować Ci rentowny wzrost sprzedaży oraz zwrot z inwestycji marketingowych. Obsługujemy większość modeli rozliczeniowych, między innymi:

  • » CPS (cost per sale) – rodzaj reklamy internetowej, który polega na naliczaniu określanej kwoty (prowizji) za dokonanie przez internautę zakupów w serwisie internetowym reklamodawcy, które nastąpiło po uprzednim kliknięciu w daną reklamę.
  • » CPL (cost per lead) – rodzaj programu partnerskiego polegającego na przyznawaniu polecającemu premii, za wykonanie przez klienta jakiejś czynności – np. wypełnienie formularza subskrypcji na stronie.
  • » CPC (cost per click) – rodzaj reklamy internetowej, której kluczowa rola polega na płatności za kliknięcie (w link, banner), natomiast nie za jego wyświetlenie. Osoba reklamująca swoją firmę bądź usługi płaci za każdego użytkownika, który przejdzie do strony reklamodawcy za pomocą bannera lub linku partnerskiego. Płacisz tylko za unikalne kliknięcia które według obowiązujących norm w sieciach afiliacyjnych to jedno kliknięcie z jednego adresu IP co 24h.
  • » CPI (cost per impression) – Koszt za wyświetlenie to opłata pobierana za jedno wyświetlenie reklamy. Rozwinięciem tego modelu reklamy jest CPM – koszt za 1000 wyświetleń bannera reklamowego. W związku z rozwojem marketingu rozliczanego za efekty (ang. performance marketing) ten sposób rozliczeń jest stosowany coraz rzadziej i jest używany głównie przy planowaniu kampanii zasięgowych, brandingowych.
  • » EPM (earnings per mille) – Wynagrodzenie za tysiąc wyświetleń reklamy lub, w przypadku mailingu, za tysiąc odbiorców przesyłki reklamowej. Jest to parametr przydatny wydawcom internetowym emitującym reklamy na własnych stronach www, określający zysk za 1000 wyświetleń jednostki reklamowej lub – ogólniej – za 1000 odbiorców reklamy. Analogicznym wskaźnikiem po stronie reklamodawcy jest CPM, czyli koszt tysiąca wyświetleń.